درباره ما

درباره پارسامهر

موسسه نظم و امنیت پارسامهر از سال 1381 با نام شرکت گسترده نظم فعالیت خود را آغار نموده است. این موسسه به عنوان اولین مجموعه پلیس خصوصی با مجوز رسمی و تحت نظارت و حمایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت مراقبت حراست و ایجاد امنیت به صورت حرفه ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی به شرح ذیل فعالیت نموده و می نماید.

  • حفاظت و حراست از کلیه اماکن تاسیسات و پروژه های عمرانی
  • انجام کلیه امور حراست و نگهبانی با استفاده از پرسنل آموزش دیده متخصص
  • آموزش پرسنل شاغل در حراست و نگهبانی توسط اساتید پلیس پیشگیری نیروی انتظامی
  • تجهیز پرسنل شاغل در حراست و نگهبانی به وسایل دفاعی و مصوب پلیس
  • نصب سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی
  • تهیه و تدوین طرح های حفاظت فیزیکی و عملیاتی
  • مشاوره امنیتی-انتظامی-پلسی
  • تجهیز افراد دارای شرایط به وسایل دفاع شخصی مصوب پلیس
  • پایش خودرو های حمل پول و اوراق بهادار توسط پرسنل پلیس مسلح در سراسر کشور.
  • انجام سایر امور حفاظتی مراقبتی و امنیتی انتظامی به صورت تخصص و متناسب با شرح فعالیت مجموعه شما

مجموعه‌های طرف قرارداد

_
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15