تیم امنیت و حفاظت فیزیکی پارسامهر، خدمات حفاظتی این مجموعه را برعهده دارد

مشتریشرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران
حفاظت اماکن و شخصیتپارسامهر
تاریخ شروعسال ۱۳۹۸
تخصصحفاظت فیزیکی، حفاظت اماکن
وبسایتwww.fcesteghlal.ir

حفاظت اماکنحفاظت شخصیتحفاظت فیزیکیحفاظت گردشگری

استقلالباشگاه ورزشیحفاظت شخصیتحفاظت فیزیکیحفاظت گردشگریشرکتفوتبالمجتمع فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.