حفاظت الکترونیک هوشمند

[vc_row][vc_column width=”2/3″][cz_title id=”cz_16089″]

حفاظت الکترونیک هوشمند

نگهبان هوشمند[/cz_title][vc_column_text]

با توجه به پیچیدگی زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع امروزی ، موضوع حفاظت نیز براساس نیاز جامعه حرکت نموده است، شاید در موارد اندک بتوان به تنهایی جهت حفاظت و حراست از نیروی انسانی استفاده نمود، اما در عصر فعلی این مهم جوابگو نخواهد بود، بنابراین برای بالابردن سطح امنیت فردی، اجتماعی و اقتصادی نیاز است از تکنولوژی های به روز و موجود استفاده کرد.

تولید امنیت  در محل زندگی و اقتصادی با نیروی بسیار زیاد در عصر امروز خود احساس عدم ناامنی را ناخودآگاه منتقل می نماید و معمولاً با استفاده از حداقل نیروهای آموزش دیده کارآمد، با نصب سامانه های حفاظت الکترونیک هوشمند به صورت دقیق تمام زوایای محل تحت کنترل قرار میگیرد.

استفاده از سامانه های حفاظت الکترونیک هوشمند در تلفیق با نیروهای آموزش دیده، ضمن افزایش چشمگیر امور حفاظت فیزیکی، کاهش هزینه ها را در بلند مدت در پی خواهد داشت .

لذا، موسسه حفاظتی نظم و امنیت پارسامهر با دارا بودن تیم تخصصی در امور حفاظت الکترونیک هوشمند، پس از بررسی محل های مورد در خواست نسبت به ارائه برنامه کاری خود اقدام و با بهره گیری از متخصصین مجرب و با استفاده از به روز ترین تجهیزات تولیدی حفاظت الکترونیک هوشمند متناسب با محل درخواست نصب تجهیزات، اقدام مقتضی را اجرایی می نماید.

در بحث حفاظت الکترونیک هوشمند، ضمن درنظر گرفتن کلیه جوانب توسط متخصصین امر آموزش نیروی انسانی و یا در اختیار گذاشتن نیروی حفاظتی آموزش دیده را در برنامه کاری خود قرارداده است.

در این موضوع با ارائه طرح حفاظتی، اساس فعالیت کاهش هزینه های جاری و افزایش سطح امنیت پایدار است.

[/vc_column_text][cz_gap id=”cz_24804″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_gap][vc_single_image image=”1480″ img_size=”large” style=”vc_box_shadow_border”][cz_gap][cz_gap][cz_gap][vc_single_image image=”1468″ img_size=”large” style=”vc_box_shadow_border”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_title bline=”cz_line_after_title” id=”cz_82457″ sk_lines=”background-color:#cccccc;width:50px;height:6px;top:5px;”]

خدمات ما در حفاظت الکترونیک هوشمند

[/cz_title][cz_gap id=”cz_24804″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_28529″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”دوربین های مداربسته” back_content=”استفاده از دوربین‌های مداربسته CCTV و هوشمند یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید هنگام ساخت در نظر داشت.” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2Fcctv%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_55532″ image=”1647″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_37993″]

دوربین های مداربسته

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_55674″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”راکت دستی” back_content=”انواع راکت های فلزیاب دستی” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_99661″ image=”1646″][/cz_image][cz_gap height=”30px”][cz_gap][cz_title id=”cz_45402″]

راکت دستی

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_35806″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”انواع آشکارساز مواد منفجره” back_content=”انواع آشکارساز مواد منفجره دستی” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a2%25d8%25b4%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25ac%25d8%25b1%25d9%2587%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_20700″ image=”1644″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_13617″]

انواع آشکارساز مواد منفجره

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_58132″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”انواع X-Ray” back_content=”انواع X-Ray با دسته بندی های ثابت و پورتال” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a7%25db%258c%25da%25a9%25d8%25b3-%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_87691″ image=”1221″][/cz_image][cz_gap][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_32572″]

انواع X-Ray 

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_42393″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”X-Ray خودرو” back_content=”درحال بروز رسانی…” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:%23|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_47547″ image=”1224″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_32824″]

X-Ray خودرو

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_37348″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”دزدگیر منازل” back_content=”حفاظتی الکترونیکی با استفاده از سنسور های پیشرفته احتمال وقوع سرقت موفق از واحد مسکونی را به حداقل میرساند. همچنین بسیار مقرون به صرفه است.” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:http%3A%2F%2Fparsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d8%25af%25d8%25b2%25d8%25af%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″ link=”url:%23|title:%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84″][cz_image id=”cz_96182″ image=”1474″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_36608″]

دزدگیر منازل

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_15072″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”انواع گیت” back_content=”انواع گیت های حفاظتی” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25da%25af%25db%258c%25d8%25aa%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_46286″ image=”1645″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_21989″]

انواع گیت

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_44395″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”انواع عمق یاب” back_content=”شناسایی اجسام فلزی و غیر فلزی داخل زمین تا عمق ۴ تا ۵ متر” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2582-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″ link=”url:%23|title:%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84″][cz_image id=”cz_44623″ image=”2008″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_85364″]

انواع عمق یاب

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_32705″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”جمر و نیمه هادی یاب” back_content=”انواع جمر و نیمه هادی یاب” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:%23|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_73129″ image=”1992″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_43852″]

جمر و نیمه هادی یاب

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_69865″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”انواع لباس خنثی سازی بمب” back_content=”انواع لباس خنثی سازی بمب” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25ae%25d9%2586%25d8%25ab%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2585%25d8%25a8%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_106516″ image=”1982″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_67609″]

انواع لباس خنثی سازی بمب

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_100910″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”کیف ابزار بررسی و کشف” back_content=”انواع کیف های ابزار بررسی و کشف” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25da%25a9%25db%258c%25d9%2581-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2581-2%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_22339″ image=”2014″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_63925″]

کیف ابزار بررسی و کشف

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_up_hover” fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_82099″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.9),rgba(0,0,0,0.9)),url(https://xtratheme.com/img/pic70.jpg);padding-top:5px;padding-bottom:35px;margin-bottom:30px;” back_title=”ویدئو اسکوپ و بک استکر” back_content=”انواع ویدئو اسکوپ و بک استکر” back_btn_title=”اطلاعات بیشتر” back_btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.parsamehrsecurity.com%2Fservices%2F%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%2F%25d9%2588%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a6%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25a8-%25d9%2588-%25d8%25a8%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25a9%25d8%25b1%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87″][cz_image id=”cz_98888″ image=”2020″][/cz_image][cz_gap][cz_title id=”cz_19705″ cz_title=””]

ویدئو اسکوپ و بک استکر

[/cz_title][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]