_

سیستم حفاظت

دزدگیر منازل

سیستم حفاظتی مهم ترین نقش را در برابر حفاظت از سرقت های سخت است (شکاندن درب و یا باز کردن درب با ابزار خاص و یا کندن دیوار و… در کل وارد شدن غیر مجاز به مکان به قصد سرقت از اموال،اسناد موجود در محل ) استفاده از درب ها و پنجره های ضد سرقت، دیوار های بلند فنس کشی شده ، سگ های نگهبان و یا شب کشیک و نگهبان از معمول ترین راه های های حفاظت است.

حفاظتی الکترونیکی با استفاده از سنسور های پیشرفته احتمال وقوع سرقت موفق از واحد مسکونی را به حداقل میرساند. همچنین بسیار مقرون به صرفه است.

در صورتی که واحد مسکونی مورد نظر به دستگاه دزدگیر مجهز نباشد ما با بررسی محیط دستگاه دزدگیر مناسب برای رفع نیاز آن محیط انتخاب میکنیم.

سپس بنا بر نقاط خطر ورود و شرایط مکان مورد نظر ، سنسور های الکترونیکی کامپیوتری متناسب با آن مکان در محل نصب میشود.

_

سیستم حفاظت

سرویس حسگر های امنیتی تشخیص حضور افراد

یکی از سرویس‌های مهم در مجتمع‌های ساختمانی تجاری، اداری و مسکونی، راهکار امنیتی تشخیص حضور افراد در بخش‌های مختلف ساختمان است.

در مجتمع‌های اداری و تجاری نظارت بر ورود و حضور افراد در ساعات غیر کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین در ساختمان‌های مسکونی نیز در زمان‌های سفر و …، اطمینان از امنیت منزل و عدم ورود سارقین بسیار مهم است.

با استفاده از حسگرهای امنیتی تشخیص حضور افراد می‌توان به طور دائم و مبتنی بر اینترنت اشیا، محل مورد نظر را رصد کرد