کیف ابزار بررسی و کشف MILICAM EOD TOOLS

بررسی و کشف مواد منفجره

۲۵ قلم کالا شامل :

معرف های رنگی DETEX

آندوسکوپ

اهم متر

فازیاب

وسایل راپل بسته

اره آهن بر

سیم چین

چاقو مخصوص

انبر قفلی

انواع پیچ گوشتی

چکش