می 21, 2021

آشنایی با انواع سرقت در مؤسسه حفاظتی

در مؤسسه حفاظتی آموزش های مختلفی به افراد داده می شود. برای آنها که می خواهند به حرفه پلیس یاری مشغول شوند، آشنایی با انواع و اقسام سرقت ها لازم به نظر می رسد. دزدی ها به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شوند که هر کدام دارای شرایط مختلفی هستند. ... ادامه مطلب