امنیت شبکه

_

امنیت شبکه

حفاظت اطلاعات و شبکه‌ای مطمئن

اطلاعات تبدیل به یکی از اقدامات حیاتی سازمان ها تبدیل شده است

وجود حملات سایبری و گسترش این تهدیدات باعث می شود سازمان ها علاوه بر استفاده از امکانات و بهره مندی از شبکه به فکر تامین امنیت زیرساخت شبکه و تمامی سرویس های راه اندازی شده در آن باشند

شرکت پارسا مهر با به کارگیری دانش های بروز در زمینه ی سایبری آمادگی دارد تا خدمات ارزنده ایی را جهت حفظ و تامین اطلاعات ارائه  دهد.

خدمات مشاوره امنیتی شرکت پارسامهرعبارتند از:

 • ارائه و اجرای راه کار های امنیتی جهت امن سازی زیرساخت ارتباطات
 • ارائه و اجرای راه کار های امنیتی جهت امن سازی سرویس های شبکه
 • ارائه و اجرای راه کار های امنیتی جهت پایداری شبکه
 • شناسایی آسیب پذیری های شبکه
 • تست نفوذ به زیر ساخت شبکه و درگاه های وب
 • تست حملات بر سرویس ها
 • تست نفوذ بر تجهیزات سخت افزاری
 • رفع حفره های امنیتی در تمامی سرویس و درگاه ها
 • مشاوره امنیتی شبکه به صورت دوره ایی
 • پشتیبانی شبکه سازمان به صورت دوره ایی
 • بروزرسانی تمامی تجهیزات جهت حفظ اطلاعات
 • ایجاد امنیت در تمامی لایه های شبکه
 • نظارت بر عملکرد امن شبکه
 • راه اندازی سیستم پشتیبان گیری به صورت اتوماتیک
 • طراحی و راه اندازی شبکه به صورت بهینه و امن