عمق یاب GPR OPERA DUO

مجهز به دو آنتن مجزا جهت ارسال امواج راداری به درون زمین فرکانس ۲۵۰ با تا ۷۰۰ مگاهرتز

شناسایی اجسام فلزی و غیر فلزی داخل زمین تا عمق ۴ تا ۵ متر

وزن : ۲۷ کیلوگرم